ObiNizza üülokaal

ObiNizza üülokaal uut ummi vannu ja vahtsit külälisi, pakk unõhtõt ja unõhki’ nägemäldä’ maikõ, laul nii vahtsit ku hösteunõhtõt vannu hitte. Mi paku igävätse nuurusõ eliksiiri.

Seto Ateljee-Galerii, Obinitsa

ObiNizza üülokaal uut ummi vannu ja vahtsit külälisi, pakk unõhtõt ja unõhki’ nägemäldä’ maikõ, laul nii vahtsit ku hösteunõhtõt vannu hitte. Mi paku igävätse nuurusõ eliksiiri.
Ussõ’ omma’ vallalõ puulpühä kellä 12.00 ja pandas kinni pühäpäävä peräst tuud, ku’ Tuhkatriinu om kaotanu’ kängä: aamõtligõl andmil kell 12.00. Kuum muusika ja kuuma’ joogi’ – Ivvan-tsäi ja vatuga’ kohv, külmä’ joogi’, sakuskataldrigu’ ja kuklikuh´a’, sacheri’ ja mätäskoogi’, kikkaseene’ nii ja naa.
Mi s´oo aastaga hittsüük om suur salahus. Tuu sünnüs Obinizza pääkoka Niilo unõh, päävä kuumusõ ja kogo klanni kuuhtüüh. Täüskuu unõlda’ üül tuu näütäs eis’ hinnäst tälle.Tetäs tuust midä maa om meile kasvatanu, kuis päiv om lämmistänüq.

Setomaalt mindä-äi ar’ tühä kotiga’ ja tuuperäst om meil Kunstizaalih müügih suur hulk piltega’ trükit kottõ ja kohvigumajah ütehostmisõ jaost kõlbulitsõ kauba lett. Kunsti- ja näpotüühuvilisi jaost teemi vallalõ KUNSTIZAALi.
Üülokaalih laulva’ ja lugõva’ luulõtuisi poeedi’, autentselt kiunutava’ pille küläpillimehe’. Päse-ei ka’ seto leelost. Kõigi jaost om ka’ vabalava! Rändmuusigu’ saava’ kõtu täüs ja keele hämmest. Tandstas jablotskat ja tangot, valssi ja puntratandsu, kõkkõ-kõkkõ.

Teid uutva’ peremiis Riitsaarõ Evar ja pernaane Kauksi Ülle. Baaba ja Ka om kohal! Üülokaal tulõ kuum!

Vallalõ L 12.00–00.00 ja P 11.00–16.00

Kontaktid
Ülle
56569079
Seto Ateljee-Galerii, Obinitsa
http://www.facebook.com/Seto-Ateljee-Galerii-156533907711645/