Hino maastikukaitseala

Hino, Rõuge vald

Hino maastikukaitseala kese on Hino järv (u 200 ha, 10 m sügav). Kaitseala on loodud eeskätt veelindude kaitseks (neist haruldasim on järvekaur), aga vähem tähtis pole ka kaunis järv ise. Mõisniku käsul kaevati 19. sajandi keskpaiku järve idaotsast Pedetsi jõkke kraav ja ehitati sinna Siksälä veskid, mille tagajärjel alanes järve veetase 3–3,5 m: nüüd eraldus Mustjärv ja üle veepinna ulatus seitse saart. Et linnud saaksid rahus pesitseda, on järve saartel 1. maist 15. juulini inimeste liikumine keelatud. 
Hino järve ümbritsevad pikaajalise inimtegevuse mõjul kujunenud pärandkooslused.
 

Kontaktid
MTÜ Setomaa Turism
+372 5682 1268
Hino, Rõuge vald
turism@setomaa.ee