Laskevälja rattarada

Tööliste maja, Lobotka, Setomaa vald

43 kilomeetri pikkune rattarada kulgeb Mustoja mõhnastiku metsaste küngaste, soolappide, järvesilmade ja liivikute vahel. Rajal olevad infotahvlid  tutvustavad piirkonna militaarset ajalugu: siin asus 1920.‒1930. aastatel Eesti kaitseväe laskeväli. 
Värskast Lõunalaagrisse kulgev 17-kilomeetrine teelõik on üsna tasane, siis tagasi suunduv rajaosa on pikem (26 km) ja oluliselt raskem. Rattaraja alguspunkt on RMK Värska lõkkekoht, kus on ka suur rajakaart.

Külastussoovitused:
Õrsava järve matkarada. Kaugus: 0 km.
Põhjalaager. Kaugus: 4 km
Tsäimaja. Kaugus: 4 km.
Värska talumuuseum. Kaugus: 4 km.
Lõunalaagri matkarada. Kaugus: rajad kohtuvad Lõunalaagris, 17 km alguspunktist.
 

Kontaktid
MTÜ Setomaa Turism
+372 5682 1268
Tööliste maja, Lobotka, Setomaa vald
turism@setomaa.ee
http://visitsetomaa.ee