Setomaa kultuurikeskus ja infopunkt

Pikk 12, Värska, Setomaa vald, 64001

Asume praegu Setomaa vallakeskuse juures. Heal lapsed mitu nime: seda maja nimetakse vallamajaks, vallakeskuseks, kultuurimajaks, kultuurikeskuseks. Hoone ehitati Värska sovhoosi kontorihooneks ja kultuurimajaks 1960. aastatel. Nõukogude ajal oli Värska tuntud esinemiskoht paljudele tolle aja estraaditähtedele. Värskas on kontserte andnud näiteks Jaak Joala, Heli Lääts, Voldemar Kuslap ja paljud teised. Pidusid peetakse siin tänini, samuti korraldatakse seminare, konverentse, kursuseid, klubiõhtuid ja näidatakse kino.

Hoones asuvad Setomaa vallavalitsuse, kohaliku käsitööseltsi Kirävüü, käsitöö infokeskuse ja Setomaa kultuurikeskuse ruumid. Esimesel korrusel on lisaks saalile ka Värska turismiinfopunkt. Sealt tasub kindlasti läbi astuda, kui on soov endale mõni meene soetada või piirkonna kohta põhjalikumat infot saada (vt ka www.visitsetomaa.ee).

Kuni 2017. aastani asus siin Värska vallavalitsus. Pärast 2017. aasta haldusreformi, mil kokku liideti kolm Setomaa valda ja Misso valla haldusalas olnud Luhamaa nulk, sai Värskast Setomaa valla keskus. Värska on Eesti-poolse Setomaa suurim asula, siin elab ligi 500 elanikku. See on elamiseks suurepärane koht: siin on valgusküllased männimetsad, kus kasvab rikkalikult seeni ja marju, oma jõgi (Värska jõgi), järv (Õrsava järv) ja laht (Värska laht), oma mineraalvesi (nn Värska vesi), siin on gümnaasium, muusikakool, noortekeskus, kirik, kaks poodi, muuseum, veekeskus, sadam, promenaad, mitmed terviserajad. Au sees on orienteerumine ja suusatamine ning kui vähegi lund või külma on, rajatakse kooli taha metsatukka suusarajad. Hinnas on ka käsitöö ja seto leelo. Telefonis skrollimise asemel täidavad seto naised aega näputööga.

Setode endi haldusjaotuse järgi kuulub Värska Poloda nulka. Nulk (nurk, paikkond) on rahvapärase haldusjaotuse üksus, kuhu kuulub tavaliselt 10‒15 küla. Poloda nulk on nii pindala kui ka külade arvu poolest suurim, siia kuuulub ligi 30 küla.

Rohkem infot

Kontaktid
Setomaa Kultuurikeskus
+372 529 1619, +372 56821268
Pikk 12, Värska, Setomaa vald, 64001
kultuurikeskus@setomaa.ee, turism@setomaa.ee
http://setomaa.ee