Võluv Värska

Värskas on inimesed elanud ligikaudu 5000 aastat. Värska (setopäraselt Verska) nime kohta on arvatud,  et see tuleneb vene päritolu nimest Verhoustje (’kõrgsuue’), mille panid lotjadega kaubareise tegevad Pihkva kaupmehed. Pihkva järve sügavas lahesopis paiknev Värska on olnud tähtis sadamakoht kuni Teise maailmasõjani.

Setomaa Turism, +372 56821268, turism@setomaa.ee