Värska allikas

Värska, Setomaa vald, 64001

Värska promenaadi kaldapealsest immitseb välja mitu allikat. Üht neist, kõige suuremat, on rahvas kustunud Silmalätteks. Vanasti usuti, et selle allika vesi teeb haiged silmad terveks. Räägitakse, et mõned silmad on siin terveks saanud ka. Allikal käis palju rahvast ning selle kohale oli ehitatud ristiga varikatus. Silmapesijad viskasid allikasse ohvrianniks raha.

Juba 20. sajandi esimestel kümnenditel juhiti allikas betoontorusse ning varikatust enam ei olnud. Allikavett on kasutatud Värska kirikus veepühitsusel ehk vee ristimisel. See traditsioon on püsinud tänini ning 19. jaanuaril, jumalailmumise püha ajal (vana kalendri järgi), pühitsetakse sageli ka lätet ning tuuakse allikalt püha vett kirikusse. Sel päeval tähistab õigeusu kirik jordanipüha ehk päeva, mil Ristija Johannes Jordani jõel 30-aastase Kristuse ristis. Setodel on püha nimeks viiristmine – vee ristimine. Eestimaal on see päev tuntud kolmekuningapäevana.

Sel päeval on rahvas kirikust koju toonud ristivett, millega raviti loomi ja inimesi. Usuti, et ristivesi püsib pudelis riknemata vähemalt järgmise kolmekuningapäevani.

Kontaktid
MTÜ Setomaa Turism
+372 5682 1268
Värska, Setomaa vald, 64001
turism@setomaa.ee
http://www.visitsetomaa.ee